Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Stephen Marley

Σχεδόν δικό του...
Ήχος Marley, ρυθμός Marley, μηνύματα Marley.
Ένας από τους διαδόχους του.
Μας τον χάρισε η Ελευθεροτυπία.Mr.Kaya