Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

2009 Y summer. 31ο River Party, Νεστόριο


31ο River Party, Νεστόριο

When: Τετάρτη, 29 Ιουλίου
What:
MAIN STAGE
Γλυκερία/Εστου
διαντίνα νέων/Fanfara Tirana
GREEN STAGE
The Skelters/Νεανικά Συγκροτήματα
Where: Νεστόριο, δίπλα στο ποτάμι (ακολούθα τους υπόλοιπους)
What time: Ο χρόνος στο Νεστόριο είναι σχετικός
Y (why): Αν δεν πας στο River, δεν θα καταλάβεις ποτέ...

When: Πέμπτη, 30 Ιουλίου

What:
MAIN STAGE
Δήμος Αναστασιάδης/Μόνικα/Deniro
GREEN STAGE
Nekyia/Νεανικά Συγκρο
τήματα
Where: Νεστόριο, δίπλα στο ποτάμι (ακολούθα τους υπόλοιπους)
What time: Ο χρόνος στο Νεστόριο είναι σχετικός
Y (why): Αν δεν πας στο River, δεν θα καταλάβεις ποτέ...

When: Παρασκευή, 31 Ιουλίου
What:
MAIN STAGE
Αντώνης Ρέμος/Εμιγκρέ/Αλέξανδρος Γούδας
GREEN STAGE
Άτμα/Νεανικά Συγκροτήματα
Where: Νεστόριο, δίπλα στο ποτά
μι (ακολούθα τους υπόλοιπους)
What time: Ο χρόνος στο Νεστόριο είναι σχετικός
Y (why): Αν δεν πας στο River, δεν θα καταλάβεις ποτέ...


When: Σάββατο, 1 Αυγούστου
What:
MAIN STAGE
Φίλιππος Πλιάτσικας/Νίκος Πορτοκάλογλου/Γιάννης Ζουγανέλης/Διονύσης Τσακνής
GREEN STAGE
Stereo Mike/Vegas/Νεανικά Συγκροτήματα
Where: Νεστόριο, δίπλα στο ποτάμι (ακολούθα τους υπόλοιπους)
What time: Ο χρόνος στο Νεστόριο είναι σχετικός
Y (why): Αν δεν πας στο River, δεν θα καταλάβεις ποτέ...

When: Κυριακή, 2 Αυγούστου
What:
MAIN STAGE
Goin' Through/Νέβμα/Θηρίο/Κόμης Χ/Professional Sinnerz/Cabare Balkan
GREEN STAGE
Λάζαρος Καψιμάλης/Νεανικά Συγκροτήματα
Where: Νεστόριο, δίπλα στο ποτάμι (ακολούθα τους υπόλοιπους)
What time: Ο χρόνος στο Νεστόριο είναι σχετικός
Y (why): Αν δεν πας στο River, δεν θα καταλάβεις ποτέ...