Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Πω, πω δεν βάζει γλώσσα μέσα!!!

Και δεν έχει μάθει ακόμα να μιλάει!!! Φανταστείτε να μιλούσε! Τι έχουν να τραβήξουν οι γονείς...βέβαια αν γίνει πολιτικός...φανταστείτε!!