Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Μεγάλο μπαμ...


Το κόμμα των Ελλήνων κυνηγών...στο 1,23!!! Είναι το μαγαλύτερο ποσοστό από όλα τα μικρά κόμματα.

Πέρασε σε ποσοστό ακόμα και την Δράση και το κόμμα του Παπαθεμελή!