Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Ο ηλίθιος & ο πανηλίθιος