Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ ΜΕ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ" ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ


Αναξιόπιστο κρίνεται, σύμφωνα με μελέτη έγκριτου ερ­γα­στη­ρίου αντιντόπινγκ στη Λωζάννη της Ελβετίας, ένα από τα βα­σικότερα τεστ που χρησιμοποιούν οι αρμό­διες αθλητικές αρχές προκειμένου να πιάνουν στην «τσιμπί­δα» αθλητές που έχουν ντοπαριστεί - όπως ο καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο «British Journal of Sports Medicine» αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη εξέταση δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα της ανδρικής ορμόνης που εμφανίζονται με φυσικό τρόπο σε άτομα διαφορετικών φυλών και για τον λόγο αυτόν θα έπρεπε να αντικατασταθεί από ένα σύστημα αθλητικών «διαβατηρίων» που θα είναι εξατομικευμένα και θα ελέγ­χουν τον κάθε αθλητή σύμφωνα με τα δικά του βιολογι­κά μοτίβα. Σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς της Παγκό­σμιας Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ (WADA) κάθε αναλογία τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη μεγαλύ­τερη του 4 προς 1 αποτελεί ένδειξη για πιθανό ντοπάρι­σμα και έτσι απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Με βάση όμως τις γενετικές διαφορές που προέκυψαν από τη συγκε­κριμένη μελέτη, οι ερευνητές α­πό την Ελβετία σημειώ­νουν ότι οι αναλογίες πρέπει να είναι 5,8 προς 1 για τους ισπανόφωνους, 5,7 προς 1 για ό­σους ανήκουν στην Καυ­κάσια φυλή, 5,6 προς 1 για τους Αφρικανούς και 3,8 προς 1 για τους Ασιάτες.

Το διαβάσαμε στο anopetra-eleos.