Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Εξετάζομαι.
Από γελοίους, που μου μεταδίδουν γνώσεις που δεν έχουν.
Συγνώμη.