Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

1500 εργαζόμενοι στους δρόμους!!!


Το κλείσιμο 57 καταστημάτων και τη μείωση του προσωπικού κατά 1.500 άτομα ή 21% επί συνόλου 6.976 εργαζομένων στον όμιλο σχεδιάζει η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας τα επόμενα τρία χρόνια.

Τα παραπάνω αλλά και τη μείωση κατά 21% των εξόδων διοίκησης περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της διοίκησης για το 2011 ώστε να καταστεί και πάλι κερδοφόρος η θυγατρική της Credit Agricole στην Ελλάδα.

Η γαλλική τράπεζα Credit Agricola, που σήμερα κατέχει το 82,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας απέκτησε το 72% των μετοχών της τράπεζας πριν από τρία χρόνια, το καλοκαίρι του 2006 στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησής από το ελληνικό δημόσιο (η αποτίμηση της τράπεζα την περίοδο της εξαγοράς ήταν περίπου 3 δισ. ευρώ).

Ομως οι λανθασμένες αποφάσεις της διοίκησης και η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος οδήγησαν την Εμπορική Τράπεζα σε ζημιές 491 εκατ. ευρώ το 2008 και 168 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2009. Προσφάτως η Εμπορική ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 850 εκατ. ευρώ την οποία κάλυψε ο βασικός της μέτοχος η Credit Agricole.

πηγή

Τ: Δώστε πίσω τα 28 δίς που πήρατε!!!