Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Eurovision 0:35

Βουλγαροι φοβήθηκαν μήπως τους κλείσουμε τα σύνορα και μας έδωσαν 12 πόντους...
Κατεβείτε στo Λευκό να πανηγυρίσουμε.
..