Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΣ ΑΔΕΡΦΟΥ...

Αρχείο των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι Ευρωπαίοι και των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούν, θα τηρούν στο εξής οι παροχείς Ίντερνετ (ISP), σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. Τόσο οι ISP όσο και οι εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, όπως επίσης και αρκετές εθνικές κυβερνήσεις χωρών - μελών.

Σύμφωνα με την οδηγία, όλοι οι ISP θα πρέπει να κρατούν τα συγκεκριμένα αρχεία για ένα χρόνο. Εξάλλου, αντίστοιχη οδηγία που απαιτεί από τους παροχείς τηλεφωνίας να κρατούν αντίστοιχα αρχεία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Τα αρχεία που θα κρατούνται δεν θα περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των e-mail και των ιστοσελίδων, ούτε το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών, αλλά θα λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία σύνδεσης δύο ή περισσότερων ατόμων. Οι ISP έχουν παραπονεθεί επίσης για τα επιπλέον κόστη στη συλλογή και συντήρηση των στοιχείων, με τη βρετανική κυβέρνηση να έχει συμφωνήσει να αναλάβει η ίδια το κόστος αυτό.
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)