Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, την Κυριακή 1 Μαρτίου 2009 και ώρα 08:50, στη Μονάδα Νο 4 του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας σημειώθηκε βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικό πίνακα της Μονάδας, με αποτέλεσμα να τεθούν αυτομάτως εκτός λειτουργίας τα Ηλεκτροστατικά Φίλτρα αυτής.

Αμέσως μειώθηκε το φορτίο της Μονάδας στο τεχνικό ελάχιστο και ταυτόχρονα έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναλειτουργία των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων, που επετεύχθη στις 10:10 την ίδια ημέρα.

Λόγω της φύσεως της βλάβης κρίθηκε ότι η αποκατάστασή της ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί άμεσα, όπως και πραγματικά έγινε. Ενδεχόμενη κράτηση της Μονάδας και επανεκκίνησή της θα είχε δυσμενέστερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για το λόγο αυτό δεν προκρίθηκε η λύση αυτή.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι η ανωτέρω βλάβη συνέπεσε και με τη διαδικασία εκκίνησης της Μονάδας Νο 1 μετά από την προγραμματισμένη ετήσια συντήρησή της, διάρκειας ενός μήνα.

Η ΔΕΗ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό αυτό, για το οποίο όμως κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αποκαταστήσει το ταχύτερο δυνατόν, την εκδηλωθείσα βλάβη δεσμευόμενη ταυτόχρονα ότι εντείνει συνεχώς τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεών της.