Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ώρα 2 και 20, πρωινές ώρες Σαββάτου,
7 Μαρτίου 2009.
Νέα τρομοκρατία...

Μόνο από το ymagblog.