Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Γιούπιιιι έχουμε εκλογές!


115 εκατομμύρια θα μας κοστίσουν...χωρίς να βάλουμε τις διαφημίσεις!!!