Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Τι μάλαξ ήμουν, ανευ λογοκρισίας...

Αφιερωμενο στα ρολόγια και στους άλλους που δουλεύουν ακόμα