Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

Ο δήμος Θεσσαλονίκης παίρνει μέτρα για την γρίπη, για τους παιδικούς σταθμούς.

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και ΚΑΠΗ οι πρώτοι που πρέπει να προστατευτούν από τον ιό της γρίπης.

Ο δήμαρχος Θεσσλονίκης κ. Παπαγεωργόπουλος ανακοίνωσε τα μέτρα που θα πάρει ο δήμος για την γρίπη, τώρα που την 1η Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσουν οι δημοτικοί σταθμοί ξανά.

Το σχέδιο δράσης του δήμου είναι το εξής:

1) Λειτουργία ιατρείων γρίπης στα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς: Από την 1η Σεπτεμβρίου θα λειτουργούν ιατρεία γρίπης στις δομές αυτές του Δήμου, για την εξυπηρέτηση πρωταρχικά των μελών των ΚΑΠΗ, καθώς και των βρεφών και νηπίων των παιδικών σταθμών, αλλά και των υπόλοιπων δημοτών εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Ο ρόλος των ιατρείων αυτών θα είναι συμβουλευτικός (οδηγίες πρόληψης, χορήγηση έντυπου υλικού), πρωτοβάθμιας παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τους ιατρούς σε προσβολές ή πιθανές προσβολές από τη γρίπη των μελών τους και εμβολιασμός, εφ’ όσον από το Υπουργείο Υγείας ζητηθεί όπως τα ιατρεία μας ενταχθούν στο γενικό πρόγραμμα εμβολιασμού των πολιτών.

2) Εκπαίδευση και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στο Δήμο: Έχουν ήδη γίνει δύο ενημερωτικές-εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού των παιδικών σταθμών του υπόλοιπου προσωπικού καθώς και του προσωπικού των ΚΑΠΗ και προγραμματίστηκαν για τις προσεχείς ημέρες και άλλες δυο με πρωτοβουλία, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ. Έχει ήδη εφοδιαστεί ο Δήμος με πολύ μεγάλο αριθμό προστατευτικών μασκών για την προστασία του προσωπικού που εργάζεται σε ευαίσθητους τομείς. Εξοπλίζονται όλες οι υπηρεσίες με αντισηπτικά υλικά για την καλύτερη δυνατή ατομική προστασία σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

3) Ενημέρωση-εκπαίδευση των δημοτών: Τις προσεχές ημέρες θα κυκλοφορήσει ειδικό εκπαιδευτικό φυλλάδιο του της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής για τα μέτρα προστασία από τη μετάδοση του ιού, που επεξεργάστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το φυλλάδιο μεταφράζεται και στην Αλβανική. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των Δημοτών.