Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Τα αιτήματα των εργαζομένων σε «Ελεύθερο Τύπο» και «City»Οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα, το ραδιοφωνικό σταθμό και το portal αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, ότι έχουν ολοκληρωμένη εκδοτική στρατηγική για την επιτυχία του εγχειρήματος ανάκαμψης. Επίσης, ζητούν:

• Τη διασφάλιση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους,

• την εφαρμογή επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, για όσο διάστημα δεν λειτουργούν τα παραπάνω μέσα,

• την υιοθέτηση ρυθμίσεων για την οικονομική ενίσχυσή τους,

• ειδική μέριμνα για όσους βρίσκονται κοντά στα όρια συνταξιοδότησης,

• "πάγωμα" των δόσεων των δανείων που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών,

• την ένταξη των μέσων στα προγράμματα χρηματοδότησης, για την παροχή δανείων με την εγγύηση του Δημοσίου και

• την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ενίσχυσης των μέσων ενημέρωσης, κατά τα πρότυπα της Γαλλίας και της Σουηδίας, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αύξηση του αναγνωστικού κοινού.


http://www.enet.gr