Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Χαμηλές πτήσεις πουλιών στα γήπεδα...

Όχι Χάρη...είναι κανονικά πουλιά που πετάνε!!!