Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Τα παιδιά...μας αντιγράφουν...

Η παιδεία ξεκινάει από τα σπίτια μας...