Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

ΟΠΟΥ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ


Και έλεγα ποιος λείπει από το πάνελ...ποιος λείπει από το πάνελ...