Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

ΤΡΟΜΟΣ...Ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς το καθεστώς...
Δίχως να ανοίξει το στόμα του...