Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

GOSSIP ΚΑΙ ΚΑΚΙΕΣ


Παρατήρησα πως οι αναγνώστες μας θεωρούν τα Post μου βαρετά.
Όμως δεν πτοήθηκα και θα συνεχίσω να ρίχνω το επίπεδο του blog...!

H Fergie, λοιπόν, με απαισιότατα γυαλιά!!


FORGET-ME-NOT