Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Ωπ!...Μας την έπεσαν!
...Και εδω το ίδιο αντικείμενο...στην Γερμανία!!! Τι έγινε, μας την έπεσαν;