Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Ο «μαρμαρωμένος βουλευτής»...