Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

ΣΕ ΛΙΓΟ...

Σε λίγο...
Διωγμοί κατά των Ελλήνων...
με αυτοκρατορικό διάταγμα.