Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Πριν πολλά χρόνια...

Το 529 ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ιουστινιανός, εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα, τον "Ιουστινιάνειο κώδικα".

Δείτε μερικά από αυτά που λέει ο κώδικας μέσα από τα κείμενα του Προμηθέα.