Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Μια ερώτηση απλή!-Ζεις;
- Εεε, ναι ....
-Ωραια δεν είναι;