Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Τελικά είναι καλά ο εγκώβισμένος...


Είναι καλά ο εγκλωβισμένος και η αδερφή του! Μεγάλη πατάτα της ΝΕΤ. Είπαν ότι υπάρχει Έλληνας νεκρός!!! Είναι λάθος!