Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΙΑ

Η εξελίξεις στην Ασία είναι ραγδαίες. Ανακοινώθηκε ότι επιτέλους εκτοξεύτηκε ο πύραυλος από τη Βόρεα Κορέα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο νέο: Η Βόρεα Κορέα έχει έναν πύραυλο λιγότερο.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ