Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

ΤΑ 7 ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ(part 2)

Συνέχεια από χθεσινό post που παρουσιάστηκαν τα 3 πρώτα αναθέματα που διαβάζονται μέχρι σήμερα στην Εκκλησία την Κυριακή της Ορθοδοξίας.Επαναλαμβάνω: Σκοπός αυτού του pοst δεν είναι σε καμία περίπτωση να προσβληθεί η πίστη κανενός. Απλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται.Για να ξέρουμε πως "εξαπλώθηκε" ο χριστιανισμός στην Ελλάδα.Διαβάστε τα επόμενα 4 αποσπάσματα από τους αναθεματισμούς που διαβάζονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε ελεύθερη απόδοση:

4: Σε όσους αποδέχονται τις διδασκαλίες των ΕΛΛΗΝΩΝ και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τις ιδέες τους τις μάταιες και τις πιστεύουν ως αληθινές, και μάλιστα ωσάν αυτές να περιέχουν τη βεβαιότητα, και επιμέ­νουν να παρασύρουν σε αυτές άλλοτε κρυφά και άλλοτε φα­νερά και να τις δι­δάσκουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ

5: Σε όσους με δική τους πρωτοβουλία, μαζί με τα άλλα μυθικά πλάσματα, δια­στρεβλώνουν τα της δημιουργίας του ανθρώπου και δέχονται ως αληθινές τις πλατωνικές ιδέες και ισχυ­ρίζονται ότι οι ίδιοι από μόνοι τους διαμορφώνουν άποψη και προφα­νώς αμφισβητούν την απόλυτη εξουσία του Δημιουργού, ο οποίος από την ανυπαρ­ξία έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και ως Ποιητής έθεσε σε όλα αρχή και τέλος με τη δύναμη του εξουσιαστή και δε­σπότη, ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ

6: Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες αντιλήψεις των ΕΛΛΗΝΩΝ, και ότι οι ψυχές προ­ϋπήρχαν και ότι δεν προήλθαν ούτε προέκυψαν από την ανυπαρξία τα πά­ντα και ότι ήρθε το τέλος της κολάσεως από τη στιγμή που δημιουργή­θηκε και η κτίση και το ανθρώπινο είδος, και διαδίδουν με τέτοια λόγια ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει τελείως καταργηθεί και εκλείψει, την οποία και ο ίδιος ο Χρι­στός και Θεός μας δίδαξε ως αιώνια και ακατάλυτη, παρέδωσε και εμείς από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατέλειωτη και η Βασιλεία παντοτινή, καταστρέφουν με τέτοια λόγια και τους εαυτούς τους και προξενούν σε άλλους αιώνια καταδίκη, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ

7: Σε όσους ακόμη φρονούν και λένε ότι κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυ­πόστατης Θεότητας είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη, αναγκά­ζονται ως εκ τούτου να δεχτούν ότι θεία ουσία είναι χωρίς άλλο εκ των υστέρων δημιουργημένη· γιατί αν εκ των υστέρων δημιουργημένη ενέργεια κατά τους Αγίους, θα φανερώσει ότι είναι εκ των υστέρων δη­μιουργημένη και η φύση. Αυτή όμως είναι άκτιστη, θα τη χαρακτηρίσει κανείς άκτιστη ου­σία και εξ αυτού του λόγου και όσοι ζουν με την καθαρή και αμόλυντη χριστιανική πίστη κινδυ­νεύουν να περιπέσουν σε πλήρη αθεΐα και να δεχτούν την ελληνική μυθολογία και τη λατρεία των δημιουργημάτων. Σε όσους άρα δεν ομολογούν, σύμφωνα με τις θεόπνευστες θεολογικές ερμηνείες των Αγίων και το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστη κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυ­πόστατης Θεότητας, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ.


Η Ζ Οικουμενική Σύνοδος, εκτός από τα επτά (7) αναθέμα­τα κατά των Ελλήνων, συνέταξε και άλλα πενήντα έξη (56) εναντίον διαφωνούντων. Επίσης αναθεμάτισε και τις προηγούμενες Δ', Ε' και ΣΤ' Οικουμενικές συνόδους.

-Πολύ ανάθεμα ρε παιδιά! Τι γίνεται; Και γιατί τόσο μίσος για τους φιλόσοφους και τους Έλληνες γενικότερα;
Άσκηση για το σπίτι: Γιατί ο Μέγας Θεοδόσιος ονομάστηκε Μέγας...;