Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

KAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ


Δεν έφτανε η υπόλοιπη ρύπανση στο Ν.Κοζάνης με τα άπειρα εργοστάσια ήρθε και εκτεταμένη ρύπανση από διαρροή πετρελαίου περίπου 200 τόνων που σημειώθηκε στις 6 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και συγκεκριμένα σε συνδετήριο εξάρτημα αγωγού πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου.


Αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έδειξε ότι έγινε συγκράτηση της διαρροής στην εφεδρική δεξαμενή καθίζησης του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα και απορροφητικά υλικά στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθεί διαρροή πετρελαίου προς το κανάλι απορροής των επεξεργασμένων αποβλήτων του Σταθμού.


Η ατμόσφαιρα στη περιοχή όσο πάει και χειροτερεύει με το κόσμο να μην αντιδρά ούτε στο ελάχιστο.

Tom Sawyer