Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

'ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...

Στη σημερινή Sport Day:
Προσέξτε αυτό:


Καλημέρα.
Ό,τι να 'ναι στην Ελλάδα.
Ό,τι να 'ναι...

MR.KAYA