Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Το χάρισμα...

Αφιερώνω την ώρα του broadcasting μου,
γι' αυτό τον άνθρωπο...

Γεννήθηκε δίχως μάτια, και χαράζει
τον κόσμο με τα χέρια του.
"Ξέχασαν να δουν την ασχήμια αυτού του κόσμου
και περπάτησαν στις στράτες των σταυροφόρων της ελπίδας.
Οι λέξεις σπάζουν το σκοτάδι και η ελπίδα
κραυγάζει στο μυαλό τους.
.."