Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ...(5)


"Μαρίκα...καιρό έχουμε να ταξιδέψουμε με τρένο..."

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ